اطلاعیه وام شهریه تحصیلی نیمسال اول 97-96 (مهر96)

2222.jpg2222_15047759371474484216..jpg

کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (مهر ماه)،می  توانندحداکثر تا تاریخ 25شهریورماه با مراجعه به پورتال دانشجویی به آدرس: www.swf.ir درخواست وام شهریه خود را ثبت نموده وجهت تایید به امور فرهنگی مرکز مراجعه نمایند.همچنین دانشجویانی که متقاضی دریافت وام برای بار اول میباشند:جهت دریافت فرم های درخواست وام و سند تعهد محضری حداکثر تا 22شهریورماه به خانم صوفی مراجعه نمایند.  بدیهی است عدم ثبت تقاضای وام شهریه در پورتال مذکور و مراجعه به امور فرهنگی مرکز به منزله عدم نیاز به وام شهریه می باشد.


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom