اعلام زمان انتخاب واحد دانشجويان جهت نيمسال ترم تابستان

image635406768531923692.jpg

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان مرکزی، زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان جهت ترم تابستان به شرح جداول ذیل می باشد.دانشجویان با توجه به نیمسال ورود می بایست در مهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند. جهت مشاهده کلیک نماییدdownload/enetkhab.pdf

***نکات مهم در انتخاب واحد تابستان 96 :
1. دانشجویانی که کارورزی 1 را انتخاب می نمایند بایستی ترم دو را به پایان رسانیده باشند.
2. دانشجویانی که کارورزی 2 را انتخاب می نمایند بایستی کارورزی 1 را قبلا نمره قبولی گرفته باشند.
( کارورزی 1 پیشنیاز کارورزی 2 می باشد.)
3. دانشجویان نمی توانند کارورزی 1 و کارورزی 2 را همزمان اخذ نمایند.
((دانشجویان محترم حتما بعد از انتخاب واحد به آموزش مراجعه وتاییدیه انتخاب واحد خود را اخذ نماینددر غیر اینصورت تمامی عواقب به عهده شخص دانشجو می باشد.))


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom