اطلاعیه های آموزشی و فرهنگی - *اطلاعیه ثبت درخواست انتقال در سامانه سجاد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 ((ثبت درخواست انتقال در نیمسال اول 97-96))

زمان نقل و انتقالات دانشجویان، از تاریخ 96/03/01 لغایت 96/03/15

در سامانه آموزشی دانشگاه میسور می­باشد.

***لازم به توضیح است در مهلت مذکور تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته  برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر مهیا گردیده است و دانشجویان و مراکز آموزشی می­توانند نسبت به ثبت درخواست انتقال در نیم­سال اول سال تحصیلی 97-96 بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه اقدام نمایند.