اطلاعیه های آموزشی و فرهنگی - *اطلاعیه انتخاب دانشجوی نمونه در سال 1396

((انتخاب دانشجوی نمونه سال 1396))
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند : دانشجویانی که دارای امتیازات علمی - پژوهشی و فرهنگی هستند لطفا آئین نامه مربوطه را مطالعه و درصورت علاقه به شرکت در این رقابت مشتندات و مدارک موردنیاز را حداکثر تا 25 خرداد ماه به امور فرهنگی و دانشجویی مرکز تحویل نمایند. جهت مشاهده کلیک نمایید.download/aeen.pdf